منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

صفحه اصلی
منوی دسته بندی

کیت رنگ آمیزی گرم

کیت رنگ آمیزی گرم تولید شرکت فن آوری روز آزمون میباشد و تمام مراحل تولید و کنترل مطابق دستورالعمل ISO13485  انجام میپذیرد

توضیحات

کیت رنگ آمیزی گرم تولید شرکت فن آوری روز آزمون میباشد و تمام مراحل تولید و کنترل مطابق دستورالعمل ISO13485  انجام میپذیرد.

حجم تعداد نام محصول
100CC

100CC

100CC

100CC

1

1

1

1

کریستال ویوله

لوگل

الکل استون

فوشین قلیایی

GRAM

COLOR STAINING SET FOR MICROSCOPY

جهت اطلاع از نحوه مصرف به سایت WWW. ROOZAZMOON.COM بخش خدمات مراجعه فرمایید.