منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

صفحه اصلی
منوی دسته بندی

کیت رنگ آمیزی زیل نلسون

کیت رنگ آمیزی زیل نلسون تولید شرکت فن آوری روزآزمون میباشد و تمام مراحل تولید وکنترل کیفی مطابق دستورالعملهای ISO 13485  انجام میپذیرد .

توضیحات

کیت رنگ آمیزی زیل نلسون تولید شرکت فن آوری روزآزمون میباشد و تمام مراحل تولید وکنترل کیفی مطابق دستورالعملهای ISO 13485  انجام میپذیرد .

حجم تعداد نام محصول
100CC

100CC

100CC

 

1

1

2

 

متیلن بلو

اسید الکل

فوشین فنیکه

 

TB- COLOR

KIT FOR MICROSCOPIC

INVESTIGATION OF MYCOBACTERIA

جهت اطلاع از نحوه مصرف به سایت WWW. ROOZAZMOON.COM بخش خدمات مراجعه فرمایید