منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

صفحه اصلی
منوی دسته بندی

محلول رایت

محلول رایت تولید شرکت فن آوری روزآزمون میباشد و تمام مراحل تولید و کنترل کیفی مطابق دستورالعمل های ISO 134585 انجام میپذیرد.

توضیحات

محلول رایت تولید شرکت فن آوری روزآزمون میباشد و تمام مراحل تولید و کنترل کیفی مطابق دستورالعمل های ISO 134585 انجام میپذیرد.

 

 

WRIGHT SOLUTION

FOR HEMATOLOGY BLOOD SMEARS AND PROTOZOOS STAINING

VOL= 1L