منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

صفحه اصلی
منوی دسته بندی

محلول رایت گیمسا

محلول رایت گیمسا شرکت فن آوری روزآزمون میباشد و تمام مراحل تولید و کنترل کیفی مطابق دستورالعمل های ISO 13485 انجام می پذیرد.

توضیحات

محلول رایت گیمسا شرکت فن آوری روزآزمون میباشد و تمام مراحل تولید و کنترل کیفی مطابق دستورالعمل های ISO 13485 انجام می پذیرد.

WRIGHT –GIESA SOLUTION

FOR HEMATOLOGY BLOOD SMEARS AND PROTOZOOS STAINING