منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

صفحه اصلی
منوی دسته بندی

سیفتی باکس مقوایی 9 لیتری

با توجه به خطر انتقال بیمارى هایى نظیر ایدز و هپاتیت و … از طریق سرنگ، سر سوزن، لوازم نوك تیز و اهمیت حفظ سلامت و ایمنى پزشکان، پرستاران و کادر درمانى مراکز ما را بر آن داشت که SAFETY BOX  با نام تجارى FARASAFE  (سیفتی باکس مقوایی 9 لیتری) طراحى و تولید کنیم و درعین سادگى و ارزانى، ایمنى بالایى داشته باشد.

توضیحات

با توجه به خطر انتقال بیمارى هایى نظیر ایدز و هپاتیت و … از طریق سرنگ، سر سوزن، لوازم نوك تیز و اهمیت حفظ سلامت و ایمنى پزشکان، پرستاران و کادر درمانى مراکز ما را بر آن داشت که SAFETY BOX  با نام تجارى FARASAFE  (سیفتی باکس مقوایی 9 لیتری) طراحى و تولید کنیم و درعین سادگى و ارزانى، ایمنى بالایى داشته باشد.

FARASAFE  جعبه مخصوص دفع یا سوزاندن سرنگ، سر سوزن و لوازم نوك تیز مصرف شده بیمارستان و مراکز بهداشتى و درمانى است که با قراردادن لوازم در این جعبه از امکان استفاده مجدد یا آسیب احتمالى افراد جلوگیرى مى شود.

FARASAFE با پوشش داخلى پلى اتیلن براى جلوگیرى از نشت و ترکیبى 3 لایه از مرغوب ترین مقواها براى استحکام بیشتر در جدار خارجى تولید شده است.

FARASAFE به گونه اى طراحى شده است که به راحتى مى توان داخل کیسه هاى اتوکلاو  FARA  قرار داد و در اتوکلاو استریل نمود.

FARASAFE سیفتی باکس مقوایی) با حداقل عوارض زیست محیطى قابل سوزاندن و یا دفن مى باشد.

FARASAFE   با تمام نمونه هاى خارجى از نظر کارایى و زیبائى قابل رقابت مى باشد.
FARASAFE سیفتی باکس مقوای در ظرفیت هاى زیر قابل دسترسى است.

 

FARASAFEرا با توجه به نکات ذکر شده روى آن آسان تر استفاده کنید.