منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

صفحه اصلی
منوی دسته بندی

روغن ایمرسیون

روغن ایمرسیون تولید شرکت فن آوری روز آزمون می باشد و تمام مراحل تولید کنترل کیفی مطابق دستورالعمل های  ISO 13485   انجام میپذیرد.

توضیحات

روغن ایمرسیون تولید شرکت فن آوری روز آزمون می باشد و تمام مراحل تولید کنترل کیفی مطابق دستورالعمل های  ISO 13485   انجام میپذیرد

Immersion Oil

ND20 1/517 FOR MICROSCOPY

VOL=250 CC