منوی دسته بندی
سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

منوی دسته بندی

چسب سیتولوژی

چسب سیتولوزی تولید شرکت فن آوری روزآزمون می باشد و تمام مراحل تولید و کنترل کیفی مطابق دستورالعمل های   ISO 13485 انجام می پذیرد.

توضیحات

چسب سیتولوزی تولید شرکت فن آوری روزآزمون می باشد و تمام مراحل تولید و کنترل کیفی مطابق دستورالعمل های   ISO 13485 انجام می پذیرد.

FARAMOUNT

FOR MICROSCOPY

VOL=250 ML